Q.E.D. iff - Shoumei Shuuryou

Vol.15 Chapter 29: That World