Sự kiện Crossover Space Invaders X SINoALICE sẽ ra mắt vào tuần tới

Sự kiện Crossover Space Invaders X SINoALICE sẽ ra mắt vào tuần tới

Sự kiện Crossover Space Invaders X SINoALICE sẽ ra mắt vào tuần tới

Sự kiện Crossover Space Invaders X SINoALICE sẽ ra mắt vào tuần tới


SINoALICE, game nhập vai nổi tiếng được liên kết với người sáng tạo NieR Yoko Taro, sẽ có sự kiện Space Invaders vào tuần tới.

Sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 9, không có ngày kết thúc được quảng cáo và người chơi sẽ nhận được Princess Kayuga Invader và Three Little Pigs Invader trong suốt thời gian.

Cùng với thông báo này, SINoALICE vừa nhận được bản cập nhật 3.0.0 khổng lồ, bổ sung nội dung và tính năng mới của cửa hàng, bao gồm khóa du kích, hủy mục tiêu, ma đạo thư hàng ngày, v.v.

Bạn có thể xem các thay đổi bằng cách tải xuống SINoALICE trên Cửa hàng Google Play ngay bây giờ.