Jitsu wa Ore, Saikyou deshita?

Chapter 23.1: New Encounters