Jitsu wa Ore, Saikyou deshita?

Chapter 23.2: 23.2 with extras